שירותי המשרד


ביקורת חיצונית לשיפור התייעלות
ייעוץ מס - לחסכון והתייעלות
הנהלת חשבונות יעילה ומדויקת
ייעוץ כלכלי - לעסקים חברות וארגונים
ביקורת חיצונית של קופות גמל
בית ספר ליזמות עסקית
טכנולוגיות מידע ומחשוב

מספרים מדברים


לקוחותינו מגיעים ממגזרי המשק הבאים

קמעונות

נדל"ן

תעשייה

חקלאות

הייטק

תיירות

משרדי ממשלה

מלכר"ים

מקצועות חופשיים

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016
להמשך קריאה >>

פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2016 בגין הלוואות כדלקמן:  הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 3.41% ללא הצמדה למדד.  להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה

להמשך קריאה >>

הודעת רשות המיסים בדבר הארכת הוראת השעה לגילוי מרצון אשר אמורה היתה לפוג היום 06.09.15.

הודעת רשות המיסים בדבר הארכת הוראת השעה לגילוי מרצון אשר אמורה היתה לפוג היום 06.09.15.
להמשך קריאה >>

הודעת רשות המיסים בדבר הארכת הוראת השעה לגילוי מרצון אשר אמורה היתה לפוג היום 06.09.15. תוקף ההארכה המדויק ותנאים נוספים יפורסמו בהמשך. להמשך קריאה>>

להמשך קריאה >>